Psykoterapi

- når livsglæde gør en forskel

Psykoterapi

Mangler du proffesionel og effektiv hjælp 

 

til at håndtere f.eks.:

 

 • Stress
 • Parfoholdsproblemer
 • Arbejdsmæssige problemer
 • Personlig udvikling
 • Akutte kriser i forbindelse med f.eks. ulykker, sygdom, dødsfald, skilsmisse, fyring mm. 
 • Ekstensielle kriser ved overgang mellem forskellige livsfaser
 • Psykosomatiske problemer
 • Eksamensangst

 

Så finder du muligheden for at få afdækket problemet og finde redskaber og resourcer til at udvikle dig, finde din egen nøgle til indre forvandling og udvikling. Formålet med at gå i selvudvikling eller terapi er bl.a.:

 

 • At få større indsigt i og forståelse for egne tanker, følelser og adfærdsmønstre
 • At blive bedre til at kommunikerer
 • At ændre fastlåste holdningertil sig selv og andre
 • At få større indflydelse på sit liv
 • At blive mere selvansvarlig
 • At få større selvaccept og selvværd
 • At genfinde og udvikle medfødte potentialer
 • At øge livskvaliteten
 • At bryde med uhensigtsmæssige roller , reaktioner og adfærdsmønstre

 

Der arbejdes bl.a. med samtale, bearbejdelse af fortiden med eventuelle traumer, processorienteret terapi, coaching, drømme, tegning og latter. I terapien arbejder vi med 7 grundprincipper for forandring:

 

 • Bevidsthedsgørelse
 • Energibalance
 • integration
 • Identitetsændring
 • Holdningsændring
 • Kompetanceudviling
 • Selvansvarlighed

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Webdesign by www.Buntu.eu

Kontakt

 

Adresse: Snoghøjvej 8,  Snoghøj

7000 Fredericia

Email: elsebie@elsebie.dk

Telefon: +45 2046 4750