Hyr en happymanager

- det betaler sig at investerer i medarbejderens trivsel

Mange undersøgelser viser, at glade og tilfredse medarbejdere er mere produktive, er mere kreative og har færre sygedage, og de firmaer som gør en indsats for at højne arbejdsglæden, forbedre ikke blot tallene på bundlinien, men i høj grad også den sociale kapital.

Det er påvist, at latter, leg, humoristisk sans, positiv tænkning og fysisk aktivitet har en enorm positiv indflydelse på vores fysiske og psykiske sundhed. Det har en kæmpe effekt på, hvordan vi trives på arbejdspladsen, hvordan vi takler forskellige situationer, hvilke resourcer vi er i kontakt med , og hvilken arbejdsindsats vi yder.

Det skaber glæde, tryghed og energi på arbejdspladsen:

 • Kendskab til egne og kollegaers værdier og behov
 • At gå efter egne og fælles mål
 • Udvikle og udnytte sit potentiale
 • Positiv tænkning
 • Selvværd og troen på sig selv
 • Latter / Leg
 • Sjov aktivitet / Bevægelse
 • Energi-rigtig kost
 • Socialt samvær
 • Slipppe uhensigtsmæssige mønstre og blokeringer
 • Rense ud i konflikter kollegaer imellem
 • Troen på man er en vigitg del af teamet
 • Oplevelse og udfordringer
 • At være i balance med sig selv
 • At have overskud
 • At sige til og fra

Virksomhedens udbytte

 • Glade og tilfredse medarbejdere
 • Energiske, begejstrede og motiverede medarbejdere
 • Kreative og nytænkende medarbejdere
 • Løsningsorienterede medarbejdere
 • Livlige, tolerante og dynamiske medarbejdere
 • Færre sygedage
 • Mindre udskifting i medarbejderstaben og nemmere ved at rekrutere
 • Positivt og styrket samarbejde
 • Mindre stressede medarbejdere
 • Vinderteams
 • Bedre tal på bundlinien

Som happymanager, hjælper vi med at finde frem til netop det, som har værdi for arbejdsglæden i jeres virksomhed og med at nedbryde de barrierer og negative handlemønstre, som forhindre en god stemning blandt medarbejderne.

Processen kan gribes an på flere måder, med forskellig grad af indvolvering. Der kan arbejdes med større og mindre grupper, enkeltpersoner, nøglegrupper eller flaskehalse forskellige steder.