Vi mennesker gemmer på rigtigt mange resourcer og kompetancer, som af forskellige årsager ikke får lov til at udfolde sig.

Vi bruger langt fra vores potentiale, ofte fordi der ligger nogen usynlige barrierer som kan være vanskelige at forcere, og som man ofte kan have svært ved at ved selv at få øje på. Coaching handler netop om at finde frem til de resourcer og det enorme potentiale vi ligger inde med.

Ved lattercoaching bruges latteren bl.a. til at løsne op for de barrierer eller blokeringer som forhindre os i at udnytte vores potentiale og nå vores mål. Latter er både healendeog udrensende og et meget kraftfuldt redskab. I lattercoachingen lærer du at bruge latteren bevidst, hvorved det  bliver lettere at vende de udfordringer, som ofte opleves som barrierer, til anvendelige resourcer.

Du opnår en større bevidsthed om dig selv i et coaching forløb. Du når hurtigere dine mål - og du lærer at le af det som ikke er særligt morsomt i dit liv.

Hvordan kan du le af alt det som ikke er så morsomt

Vores liv er en lang udviklingsproces. Men ofte betragter vi de udfordringer vi møder på vores vej som barrierer og problemer, f.eks. fysisk smerte, konflikter eller lignende. Vi har lært at undgå smerte. Vi glemmer at smerte, både fysisk og psykisk, er et budskab fra kroppen om, at der er noget vi skal tage os af. Vi arbejder ihærdigt på at få den til at forsvinde.

Vi dulmer den med smertestilende medicin og stopepr derved vores naturlige healingsproces. I latterterapi får du redskaber til at læreat le af alt det som ikke er så morsomt, hvorved den naturlige healings proces sættes igang.

Der er rigtigt mange fordele ved at få mere latter ind i sit liv. Latter styrker immunforsvaret, latter er udrensende og healende. Når du ler under terapisesssionen bearbejder du gamle traumer, renser ud, forløser og forvandler følelsesmæssig smerte. Du slapper af i dine muskler, samtidigt med at du bliver mere åben over for nye impulser, ser mere klart og lever mere i nuet.

Når du ler og leger med smerten, det være sig både den fysiske, psykiske og følelsesmæssige, så ændre du holdning til den, tænker mere klart og kommer mere i kontakt med dig selv.

Højere bevidsthed

”Den dag videnskaben begynder at studere ikkefysiske fænomener, vil den i løbet af et enkelt årti gøre større fremskridt end i alle de foregående århundreder, den har eksisteret.” Nicola Tesla (1856-1943) Videnskabsmand

Vi kalder det klarsyn, fordi vi får et klarere syn på, hvem vi er og vores egen åndsformåen - bevidstologi eller åndsbevidsthed, fordi vi bliver mere bevidst om vores åndelighed og hvordan vi kan bruge de åndelige energier i vores hverdag.

Spiritualitet er et udtryk for, at vi også er åndsvæsner med et rigt indre og åndeligt liv. Vi er alle i besiddelse af en højere bevidsthedsenergi og et hav af uudnyttet potentiale.

Det spirituelle er i vækst, og jeg ser, at der i højere grad end tidligere er søgning på at komme i kontakt med vores højere bevidsthedsniveau. Spiritualitet og åndelig bevidsthed er en måde at tage vare på sig selv og til at tage ansvar for sit liv, i en tid, hvor udviklingen går stærkere end vores fysiske hjerne og krop kan følge med til. Det kan føles, som vi kun lever livet halvt, eller måske endnu mindre. Jeg har en stålfast tro på, at der er noget som er større, og min erfaring viser, at vi indeholder meget mere end det vi lever.