Hvorfor vælge skovterapi

Ved skovterapien flytter vi terapilokalet ud i skoven, hvor vi finder fredelige steder til fordybelse, ro og tryghed.

Grønne omgivelser fjerner stress

Flere og flere forskningsstudier, både danske og internationale, viser at ophold i grønne områder giver lavere stressniveau og højere velbefindende.

Når terapirummet flyttes ud i skoven , understøttes den terapeutiske proces med den naturlige healing som sker i naturens omgivelser. Klienter i skovterapi opnår en endnu større effekt af terapien.

Grønne omgivelser er vigtige for sundhed og velbefindende, og jo mere natur og plantemateriale der er jo større helbredende virkning har det.

Skovterapi giver klienten en grundlæggende følelse af at være en del af naturenog en større følelse af håb og liv.

Ud over skovterapi, tilbyder vi "Walk and talk", hvor coaching og samtaleterapi foregår under vandring i naturen. Enten i skoven, ved stranden eller på steder som er særdeles gunstige for klienten.