Mangler du proffesionel og effektiv hjælp til at håndtere f.eks.:

 • Stress
 • Parfoholdsproblemer
 • Arbejdsmæssige problemer
 • Personlig udvikling
 • Akutte kriser i forbindelse med f.eks. ulykker, sygdom, dødsfald, skilsmisse, fyring mm. 
 • Ekstensielle kriser ved overgang mellem forskellige livsfaser
 • Psykosomatiske problemer
 • Eksamensangst

Så finder du muligheden for at få afdækket problemet og finde redskaber og resourcer til at udvikle dig, finde din egen nøgle til indre forvandling og udvikling. Formålet med at gå i selvudvikling eller terapi er bl.a.:

 • At få større indsigt i og forståelse for egne tanker, følelser og adfærdsmønstre
 • At blive bedre til at kommunikerer
 • At ændre fastlåste holdningertil sig selv og andre
 • At få større indflydelse på sit liv
 • At blive mere selvansvarlig
 • At få større selvaccept og selvværd
 • At genfinde og udvikle medfødte potentialer
 • At øge livskvaliteten
 • At bryde med uhensigtsmæssige roller , reaktioner og adfærdsmønstre

Der arbejdes bl.a. med samtale, bearbejdelse af fortiden med eventuelle traumer, processorienteret terapi, coaching, drømme, tegning og latter. I terapien arbejder vi med 7 grundprincipper for forandring:

 • Bevidsthedsgørelse
 • Energibalance
 • integration
 • Identitetsændring
 • Holdningsændring
 • Kompetanceudviling
 • Selvansvarlighed